Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.dlaskrzata.pl a w tym zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu.

Sklep Dlaskrzata.pl obsługujący serwis internetowy działający pod adresem www.dlaskrzata.pl prowadzony jest przez firmę: Euro Czuczu Bogdan Pawlak, Raszewo Włościańskie 19, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. REGON 369543097, NIP: 774-29-71-866.
Zakupiony u nas towar dostarczamy na terenie całego kraju.

Wszystkie ceny podane na stronach sklepu
Dlaskrzata.pl wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

Sklep internetowy ma możliwość w dowolnym czasie zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach sklepu i poza nim, obniżek cen, wyprzedaży towaru oraz wprowadzania dowolnych zmian w bieżącej ofercie sklepu. Opublikowane na stronach internetowych sklepu ceny obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegają zmianie.

Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia (podanie pełnego kompletu danych wraz z adresem e-mailowym, telefonem kontaktowym).
Klient który dodatkowo założy konto w sklepie będzie miał możliwość poglądu statusu zamówienia.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość jest przesyłana automatycznie pocztą elektroniczną na podany przy zakładaniu konta użytkownika adres e-mail. Jest to dla klienta forma potwierdzenia poprawności złożenia zamówienia.

Prezentowana na stronie serwisu dostępność produktów jest aktualizowana na bieżąco. W wyjątkowych sytuacjach może się jednak zdażyć iż zamówiony przez Państawa towar będzie już w danym momencie niedostępny na magazynie. W takiej sytuacji obsługa sklepu niezwłocznie skontaktuje się z klientem zawiadamiając go o tym fakcie.

DOSTAWA TOWARU

Koszty wysyłki ponosi kupujący. Określane są one podczas składania zamówienia i niezależnie od wagi i gabarytów zamówionych produktów oraz od wybranej przez Państwa formy płatności ( przelew tradycyjny czy PayU). Opłata stała to 18,50zł. Nie wykonujemy wysyłek za granicę, chyba że zostanie to wcześniej ustalone ze sprzedającym.

Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 2 dni roboczych. W szczególnych przypadkach np. chwilowy brak produktu na magazynie lub u dystrybutora, termin ten może zostać wydłużony do 30dni ( po uprzednim uzgodnieniu z klientem ).
W przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa w tym terminie sklep powiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną .

Do każdego zakupionego w sklepie
Dlaskrzata.pl produktu wysyłamy dowód zakupu pocztą elektroniczną.


FORMY PŁATNOŚCI

Kupujący może uregulować należność za zamówiony towar w następujący sposób:

- dokonując przelewu na konto firmowe Dlaskrzata.pl - ING nr rachunku67 1050 1025 1000 0092 1098 4150  - przelew na konto sprzedawcy po uprzednim przesłaniu danych na wskazany w zamówieniu adres e-mail klienta oraz PayU - płatność przelewem lub kartą płatniczą - operatorem kart płatniczych jest PayU SA , z siedzibą w 60-160 Poznań, Grunwaldzka 182

W przypadku płatności przelewem towar zostaje wysłany po wpłynięciu należności na powyższe konto. Wpłata, która dotrze do godziny 11:30 powoduje realizację zamówienia jeszcze tego samego dnia.
Czas na dokonanie przelewu wynosi 3 dni od złożenia zamówienia - brak wpłaty w tym terminie spowoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 

WARUNKI ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu na adres sklepu lub pocztą elektroniczną na adres emali:sklep@dlaskrzata.pl .
Oświadczenie można również złożyć osobiście w siedzibie firmy, lub skorzystać z formularza wysyłanego na prośbę klienta.
Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania.

Zwracany towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres:

Dlaskrzata.pl
Raszewo Włościańskie 19
09-150 Czerwińsk nad Wisłą


dołączając informację iż towar zostaje odesłany na warunkach odstąpienia od umowy.

Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, po za kosztami dostarczenia towaru. Dokona tego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania.
Sklep zwróci wszystkie otrzymane od klienta płatności za produkt, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta innego niż najtańszy sposobu jego dostarczenia oferowanego przez Sklep.REKLAMACJE

Sklep jako sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać na adres email sklep@dlaskrzata.pl z dopiskiem Reklamacja.

Dlaskrzata.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie do 14 dni, oraz do poinformowania w tym okresie Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku gdy doręczany towar uległ widocznemu uszkodzeniu w trakcie transportu wraz z kurierem zaleca się spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru ( w takim przypadku kosztem transportu zwrotnego obciąża się Dlaskrzata.pl ). O zaistniałej sytuacji należy powiadomić mailowo lub telefonicznie obsługę sklepu. W miarę dostępności produktów zamówienie zostanie powtórnie wysłane lub nastąpi zwrot wpłaty na konto Klienta.
Szczegóły dotyczące składania reklamacji w zakładce Reklamacje

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

1.     Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia  roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony  (dobrowolny). Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

2.     Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod  adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
  • Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
  • Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Pod tym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane zbierane są wyłącznie na potrzeby naszego sklepu i przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
INFORMACJE
O sklepie
Regulamin
Kontakt
Płatności i wysyłka
KONTO KLIENTA
Zaloguj się
Zarejestruj się
Twoje konto
Przypomnij hasło
Koszyk

w naszym sklepie zapłacisz szybko za zakupy poprzez

payu